Tendrup Hovvej 7a, 8543 Hornslet, Tlf.: 87 53 57 90
Aktive forældre

 

Foreningen for aktive forældre i Børnehuset Bækdalen

Aktive forældre startede i efteråret 2008 som en gruppe af forældre, der godt vil give en hjælpende hånd ved aktiviteter i Børnehuset Bækdalen.

Aktive forældre blev til Foreningen for aktive forældre i Børnehuset Bækdalen den 26. januar 2009.

Vi har følgende formål:

  • At hjælpe med at afholde sociale arrangementer for børn og forældre i Børnehuset Bækdalen i samarbejde med personalet.
  • At sørge for praktiske gøremål således, at personalet i Børnehuset Bækdalen kan have fokus på vores børn.
  • At bistå bestyrelsen i Børnehuset Bækdalen med at søge midler, så nye initiativer kan realiseres økonomisk.

Se også Aktive forældres side på Facebook: https://www.facebook.com/#!/AktiveForaeldreBornehusetBaekdalen

Aktive forældres bestyrelse består lige nu af:

Chenette Lang (formand) tlf. 61 69 30 53

Mathilde Hebsgaard (næstformand) tlf. 61 68 97 62

Nanna Kaalby Olesen (kasserer)

Cathrine Hart
Sussie Thomsen
Rie Klostergaard Ibsen
Mia Dyrvig Petersen
Tina Hedegaard Jensen
 

Man kan kun være medlem, hvis man har børn i Børnehuset Bækdalen.

Vi arrangerer blandt andet nedenstående arrangementer i samarbejde med personalet.

Datoerne for de enkelte arrangementer findes i Aktivitetskalenderen på Intra.

  • Afslutning for storbørnsgruppe
  • Forårsklargøring af udendørsarealer/indendørs
  • Bedsteforældredag
  • Løbeaften
  • Pebernøddebagning
  • Juleafslutning

Herudover bruger vi vores fantasi og forsøger at forestille os, hvad vi kan hjælpe med, så hverdagen bliver sjovere for børnene og pædagogerne.

Det er muligt at donere penge til vores forening.

Dette gøres direkte på vores konto i Sparekassen Djursland: 9388 0000538124

Vi søger også sponsorater hos fonde og lokale firmaer/foreninger, hvor pengene bliver øremærket til et projekt eller en ting, som Børnehuset Bækdalen ønsker sig.

Vi tager altid imod gode idéer og forslag til aktiviteter!

Hjælpende hænder til de allerede planlagte aktiviteter kan melde sig til formanden.

Med venlig hilsen

Aktive Forældre

 

 

 

Sidst opdateret 18. maj 2015
Tendrup Hovvej 7a, 8543 Hornslet, Tlf.: 87 53 57 90