Tendrup Hovvej 7a, 8543 Hornslet, Tlf.: 87 53 57 90
Evaluering af arbejdet med læreplan

Evaluering af læreplansarbejdet via årshjul 2014 og 2015:
Vi har nu arbejdet med årshjul i to år.
I 2014 har vi arbejdet med temaerne: Sociale kompetencer, Krop og bevægelse og Kulturelle udtryksformer og værdier, og i 2015 - Sproglig udvikling, Natur og naturfænomener og Alsidig personlig udvikling. Vores evaluering af metoden med årshjul:

 • Giver fordybelse med børnene i de forskellige temaer
 • Vi får arbejdet med alle temaer over to år. Alle børn stifter bekendskab med de 6 temaer.
 • Vi arbbejder med vores udvidede SMITTE-model og evaluerer hvert tema efter endt periode.
 • Nogle af grupperne kunne godt bruge mere tid til hvert tema.
 • Vi skal til stadighed være opmærksom på at følge børnenes egne ideer og det, de er optaget af, som ikke nødvendigvis handler om det aktuelle tema.
Vi beslutter fremover at fortsætte med årshjul, men på følgende måde:
 • Hvert af de 5 temaer får 4 måneder, vi holder juli og december fri og vi lader "Barnets alsidige personlige udvikling" være et tema, der hele tiden er i spil samtidig med de øvrige temaer.
 • Sociale kompetencer (Jan 2016 til maj 2016)
 • Krop og bevægelse (Maj 2016 til okt. 2016)
 • Kulturelle udtryksformer og værdier (Okt. 2016 til marts 2017)
 • Sproglig udvikling (Marts 2017 til juli 2017)
 • Natur og naturfænomener (August 2017 til dec. 2017)
 • Barnets alsidige personlige udvikling samtidig med alle de ovenfor nævnte temaer.


 

Evaluering af læreplanstemaet "Natur og naturfænomener" 2015:

Tema Natur og naturfænomener
1.4.15 til 31.8.15.
 
Aldersgruppe 1-2,10 år  
Sammenhæng
Baggrund, forudsætninger og rammer, som vi må tage hensyn til, når vi sætter mål. Hvad er vilkårene? Nuværende status for emnet.
 
Mål
Hvad skal børnene lære? Hvad har de behov for at udvikle på?
 • Opnå glæde, tryghed og interesse for naturen.
 • Være nysgerrig på naturen og kende til dens foranderlighed
Tiltag
Hvad skal skabe ændringen?
Planlagte initiativer og handlinger. Det vi faktisk gør.
 
 
Det er de voksne opgave at være:
 
 • Vi vil finde dyr og have dem i håndterrarier
 • Gå på opdagelse efter dyr, planter, blomster
 • Vi skal sanse, smage, lugte, føle, se, høre osv.
 • Tjekke vejret ud
Tegn
Hvad skal vi registrere. Hvad skal vi se og høre på vej til målet? (iagttagelige tegn)
 • Børn genkender dyr
 • Tør smage på planter, blomster, kryderurter
 • Rører ved dyr
 • Viser glæde ved udelivet, vil gerne ud
 • Passer på dyr/kravl
Inklusion
Hvordan medtænker vi børn med særlige behov (sprog, sociale udfordringer m.m.)
 
Dokumentation
Hvordan vil vi dokumentere? Husk børneperspektivet.
 
 
 • Laver plancher med fotos
 • Fotos på intra
Evaluering
Hvad lærte børnene?
Hvilke metoder til evaluering brugte vi?
Husk børneperspektivet.
Hvad blev vi opmærksomme på?
 
 • Vi så at børnene nød udelivet, smil, latter, leg og glæde
 • Børnene siger selv, at de vil ud.
 • Børnene finder selv dyr i naturen.
 • Vi havde gode fælles temadage med indianerfokus.

 
Tema Natur og naturfænomener
1.4.15 til 31.8.15.
 
Aldersgruppe 3-4 år  
Sammenhæng
Baggrund, forudsætninger og rammer, som vi må tage hensyn til, når vi sætter mål. Hvad er vilkårene? Nuværende status for emnet.
 • Børnene er allerede meget interesserede i naturen.
 • Vi skal kende vores børn i forhold til gåture, hvor langt kan de gå, hvor udholdende er de?
 • I den ene gruppe blev børnene opdelt i 3 mindre grupper.
 • Nye børn i gruppen, der skal tages hensyn til.
Mål
Hvad skal børnene lære? Hvad har de behov for at udvikle på?
 • Opnå glæde ved at færdes i naturen
 • Erfaring med spirring af blomsterfrø
 • Forståelse og viden om et bestemt dyr
 • Opnå kendskab til nærmiljøet i forhold til dyr, blomster og insekter
 
Tiltag
Hvad skal skabe ændringen?
Planlagte initiativer og handlinger. Det vi faktisk gør.
 
 
Det er de voksne opgave at være:
 
 • Vi skal være mere ude og have gode fælles oplevelser i naturen.
 • Vi skal så blomsterfrø og finde kerne i vores frugter og så dem.
 • Rim, remser, sange om emnet.
 • Tegne og være kreativ.
 • Læse bøger om emnet, finde billeder af dyr.
 • Børnene fremlægger deres viden om et bestemt dyr for de andre små grupper af børn.
 • Laver to slags dyrefælder.
 • Vi går på opdagelse forskellige steder i nærmiljøet.
 
Tegn
Hvad skal vi registrere. Hvad skal vi se og høre på vej til målet? (iagttagelige tegn)
 
 • Glade ansigter
 • Lyst til at gå ud, lyst til at lave noget i naturen, gå på opdagelse
 • Nysgerrighed og glæde ved ny viden
 
Inklusion
Hvordan medtænker vi børn med særlige behov (sprog, sociale udfordringer m.m.)
 
 • Vi skal tale tydeligt (høretab)
 • Vi har øje på de børn, der har brug for en hjælpende hånd
 
 
 
 
Dokumentation
Hvordan vil vi dokumentere? Husk børneperspektivet.
 
 
 
 • Fotodokumentation bl.a. på intra
 • ”Børnemapper”, som børnene fik med hjem.
 
 
 
 
Evaluering
Hvad lærte børnene?
Hvilke metoder til evaluering brugte vi?
Husk børneperspektivet.
Hvad blev vi opmærksomme på?
 
 • Vi ser børn, der er glade for at komme ud i naturen, både på legepladsen og på ture.
 • Der er flere børn, der gerne vil finde dyr på legepladser, kigge i forstørrelsesglas og de kender dyrenes foretrukne steder.
 •  Børnene har øget deres bevidsthed om, hvor frugter og grønsager kommer fra.
 • Børnene lægger mærke til mange flere ting i naturen, når vi er på tur. F.eks. æbler på træerne, er de modne, tør vi smage på dem m.m.
 • Det var dejligt at smage på hyldeblomstsaft, som de selv havde været med til at plukke blomsterne til og lave i køkkenet.
 • Fotodokumentationen blev også brugt til at snakke med børnene om deres viden, øget viden og øget nysgerrighed.
 • I den ene gruppe gik planlagt børneevaluering i vasken, p.g.a. andet presserende emne.
 

Tendrup Hovvej 7a, 8543 Hornslet, Tlf.: 87 53 57 90